1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

"Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie". Poświęcenie przedszkola w Karamie

 

W 2016 roku, na prośbę księdza proboszcza, Siostry przejęły istniejące już przedszkole od parafii w Karamie. Na zajęcia z dziećmi siostry udostępniły swój pierwszy mały domek. Nie mieścił on wszystkich dzieci i zajęcia często odbywały się pod chmurką. Z czasem, liczba dzieci chętnych do formacji w przedszkolu prowadzonym przez siostry nieustannie rosła. Konieczne było wybudowanie nowego kompleksu przedszkolnego. Budowę rozpoczęto w czerwcu ubiegłego roku (2018). Tak ekspresowe wykończenia przedszkola stało się możliwe dzięki ofiarom dobrodziejów z Polski oraz dzięki „Kierującym” tą budową: jej Architektem był Duch Święty, a kierownikiem święty Józef.

Dnia 22.04.2019r. miało miejsce poświęcenie budynków przedszkola. Uroczystościom przewodniczył ordynariusz diecezji Butare Ksiądz Biskup Philippe Rukamba. Obecni byli duszpasterze parafii z Karamy, przedstawiciele miejscowych władz państwowych oraz 163 osobowa grupa przedszkolaków i ich rodzice.Centralnym punktem programu była Eucharystia. Świątynia parafialna wypełniła się młodym Kościołem. Była podobna do Wieczernika w Dniu Zesłania Ducha Świętego – tyle języków ile dzieci!

Następnym punktem uroczystości było poświęcenie budynków przedszkolnych, przywitanie gości, część artystyczna przedstawiona przez dzieci oraz okolicznościowe przemówienia. W słowie skierowanym do uczestników uroczystości s. Stanisława Oszywa, przełożona Delegatury Afrykańskiej, przedstawiła profil wychowania w przedszkolu sióstr, podkreślając jego religijny charakter: naszym życzeniem jest, aby dzieci tego przedszkola – na wzór Patrona tego miejsca, świętego Franciszka - były narzędziami pokoju w swoim środowisku. Aby wychowywane w dobru i dla dobra, w przyszłości służyły dobru…

Wymownym znakiem Bożej Opatrzności była pogoda w czasie poświęcenia. To była pora deszczowa i należało się spodziewać deszczu. Dopiero w tym momencie, kiedy wszyscy zdążyli wejść do budynku, Pan Bóg wspomógł obfitym deszczem poświęcenie dokonane przez Księdza Biskupa - to był prawdziwy lany poniedziałek.

Uroczystość poświęcenia nowego, dużego budynku pomnożyła radość wielkanocną w naszych sercach. Współudział w tej radości mają także liczni dobrodzieje. Zabawkami i ofiarami z ich kolegami i koleżankami z Afryki podzieliły się dzieci z licznych szkół i przeszkoli z Polski: z Kobyłki, Pułtuska, Lublina, Augustowa, Ruśćca, Mroczkowa, Sokołowa, Olsztyna i wielu innych miejsc... Tego dnia uśmiechnął się cały świat, bo według myśli świętej Matki Teresy z Kalkuty:, gdy uśmiecha się dziecko, uśmiecha się cały świat.

Podjęcie tego nowego wyzwania było możliwe dzięki talentom naszych sióstr Rwandyjek. Talent pedagogiczny, łatwość tworzenia czegoś z niczego i sam fakt bycia Rwandyjką dla Rwandyjczyków pozwolił włączyć w wychowanie najmłodszych całe bogactwo tej kultury. Opatrznościową pomocą jest obecnie misjonarka świecka z Polski, pani Ewa Starzyńska. Przygotowała ona wymowną dekorację. Obok siebie zawisły dwie duże flagi: polska i rwandyjska. Uroczystość potwierdziła trwającą czterdziesty drugi rok unię polsko-rwandyjską, jaką tworzą misje Zgromadzenia z Kościołem Rwandy.

Wszystkim – siostrom i darczyńcom -, którzy modlitwą i ofiarą uczestniczyli w budowie tego dzieła serdecznie dziękujemy: Niech Pan Jezus zapłaci i Święty nasz Ojciec Franciszek.

s. Stanisława Oszywa

 

 

Zapraszamy również do VIDEOGALERII

Go to Top