1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Honorackie prezenty

Postulat jest to pierwszy okres we wspólnocie zakonnej poprzedzający nowicjat.

Postulat ma na celu rozpoznanie powołania kandydata, uzupełnienie braków w wiedzy religijnej oraz ma ułatwić stopniowe przejście ze sposobu życia świeckiego do życia w nowicjacie.

W formacji na tym etapie postulantkom będzie towarzyszyć s. Francoise Uwizeiymana. W tym roku ukończyła studia w Rzymie. Pan Bóg zadbał o to, aby mogła niejako natychmiast podjąć nowe zadania. Nie mogłaby tego uczynić bez kandydatek. Niech więc zacytowane słowa bł. Honorata płyną z serca zarówno sióstr postulantek Claire, Chantale, Egidii jak i siostry Mistrzyni Francoise.

 

Szczęścia mego, jakie posiadam w życiu zakonnym i w tym ubogim klasztorku, nikt zrozumieć nie jest w stanie, ani ja bym wypowiedzieć nie umiał, ... Ty wiesz, że nie oddałbym go za żadne najwyższe godność, ani za trony ... ani za żadne dostatki ...

(bł. Honorat)

 

Go to Top