1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

I Trzej Królowie do Rwandy przybyli

W niedziele dnia 26 stycznia w Kibeho w miejscu Objawień Matki Słowa odbyło się wspólne spotkanie wszystkich polskich misjonarzy i wolontariuszy posługujących w Rwandzie i Burundi z dostojnymi gośćmi z Polski. Punktem centralnym była Eucharystia. Podczas spotkania Jego Eminencja bp Jerzy Mazur podkreślił znaczenie Eucharystii, jako daru miłości Chrystusa Zbawiciela dla wszystkich narodów. Ofiara Chrystusa jest skarbem i źródłem życia Kościoła oraz całego Jego misyjnego zaangażowania. Dlatego, mając Jezusa Eucharystycznego w sercu, możemy pomagać Jezusowi rodzić się w sercach innych.  

W czasie spotkania siostrzano-braterskiego odbyła się również uroczystość wręczenia medalu Benemerenti in Opere Evangelizationis, ustanowionego przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji celem uhonorowania osób, instytucji i wspólnot najbardziej zasłużonych dla misji Ad Gentes. Zaszczytu wyróżnienia za działalność i zaangażowanie na polu misyjnym dostąpił br. Zdzisław Olejko SAC.

Na szlaku odwiedzin, dnia 27 stycznia, znalazła się również nasza placówka misyjna w Karamie. Podczas wizyty w naszej wspólnocie domowej siostra Stanisława Oszywa podzieliła się radościami oraz problemami, z którymi nasze siostry misjonarki muszą się borykać każdego dnia ich codziennej posługi misyjnej. Czas ten również był okazją do podzielenia się różnymi doświadczeniami, wymianą informacji o potrzebach naszych misji. Korzystając z okazji Siostra Przełożona Delegatury Afrykańskiej złożyła na ręce Eminencji bp. Jerzego Mazura naszą wdzięczność za każdą pomoc materialną a szczególnie za częściowe wyposażenie przedszkoli w Karamie i w Karhali w Kongo oraz zaprezentowała wszystkie nasze dzieła misyjne na terenie posesji w Karamie.

Ta wizyta Trzech Króli z Polski była dla nas bardzo pokrzepiająca i mobilizująca nas do jeszcze większej i kompetentnej Służby Bogu i ludziom środkami, którymi hojny Bóg nas obdarzył i nadal obdarza dzięki życzliwym organizacjom z Polski.  

                                                                                    s. Monika Kargol

 

Go to Top